contact vestigingen inloggen

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan de spullen in uw huis. Bijvoorbeeld voor schade door lekkage.

Kenmerken

Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, lekkage, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt niet vergoed. Naast de schade aan de spullen zijn ook andere kosten gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. U bent niet verzekerd bij schade door ‘catastrofes’, bijvoorbeeld een overstroming.

Voor wie en waarom?

De inboedelverzekering is er voor iedereen, maar de premie en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Dat heeft onder meer te maken met de stad waarin u woont en de maatregelen die u neemt. Zorgt u voor een goed slot op de deur, dan kunt u premiekorting krijgen. Maar woont u op kamers, dan is de premie mogelijk hoger. Dan heeft u namelijk een grotere kans op diefstal.

Let op!

  • De belangrijkste verschillen tussen dekkingen zitten in kostbare spullen zoals juwelen, schilderijen en elektronica. Alle verzekeraars vergoeden deze zaken tot een maximum bedrag. Dat verschilt per geval.
  • De meeste verzekeraars hebben regionale tarieven. De grote steden zijn het duurst.
  • Als u voorzorgsmaatregelen neemt kunt u vaak korting krijgen. Denk aan een rookmelder of het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Sommige verzekeraars bieden zelfs een veiligheidscheck aan.
  • Zorg ervoor dat het bedrag waarvoor u uw spullen verzekert even hoog is als de waarde van die spullen als u ze nieuw zou moeten kopen. Wat die ‘nieuwwaarde’ is kunt u berekenen met een inboedelwaardemeter. Die kunt u van veel verzekeraars krijgen. Als u de inboedelwaardemeter gebruikt, krijgt u vaak een garantie tegen onderverzekering.
  • Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren, bijvoorbeeld iemand die in korte tijd veel schade heeft gehad. Hiervoor kunt u terecht bij een speciale verzekeraar de Vereende.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2018