contact vestigingen inloggen

Welkom bij Vlasblom Visser AssurantiŽn

Vlasblom Visser AssurantiŽn verzekert risicoīs voor particulieren en bedrijven, volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en streeft naar een goede service voor haar relaties. Onze organisatie bestaat uit een team van goed opgeleide, ervaren mensen, die borg staan voor een passend en onafhankelijk advies, met als doelstelling "Uw verzekeringspakket op zo gunstig mogelijke wijze onder te brengen bij een van de verzekeringsmaatschappijen waarmee Vlasblom Visser zaken doet."

Actualiteiten

Selecteer de verzekering die bij u past

Boot

verzekering
meer info

Caravan

verzekering
meer info

Ongevallen

verzekering
meer info

Motor

verzekering
meer info
alle verzekeringen
Hoe tevreden zijn onze relaties?Jaarlijks houden wij onder 1.500 van onze relaties een tevredenheidsonderzoek.
Algemeen
8,8
Advies
9,1
Schadeafhandeling
8,8
Administratie
8,6

Adviseur aan het woord

  • Een calamiteit treft je organisatie.†Dit wijkt af van de gebruikelijke dagelijkse routine. Hoe ga je daar slim mee om?†Iedereen krijgt er wel eens mee te maken in zijn privťleven. Ook bedrijven ontsnappen er niet aan. Onze ervaring leert dat weinig organisaties een plan hebben hoe te handelen, zowel direct na de vervelende gebeurtenis met behulp van calamiteitenplan als op langere termijn met behulp van continuÔteitsplan.In 2008 is de TU Delft getroffen door een grote brand. Binnen een week was er weer onderwijs mogelijk doordat een goed calamiteiten- en continuÔteitsplan beschikbaar was, wat goed opgevolgd is. Het heeft dus zin om een plan te maken. Heb je als organisatie geen plan, begin dan nu.
  • Een (onder)aannemer heeft te maken met een groot aantal risico’s. Tijdens het aanbesteden en uitvoeren van een werk krijgt hij met veel zaken te maken waar hij rekening mee moet houden.Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, is er bijvoorbeeld een grote kans op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast kan de schade worden veroorzaakt door fouten van de bouwende partijen zelf - waaronder ontwerp- of constructiefouten - door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken.
  • Met de Bedrijfsregeling Brandregres kunnen verzekeraars de volledige brandschade verhalen op ondernemingen.Sinds 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) gewijzigd. Het BBr geeft verzekeraars het recht om een uitbetaalde brandschade op de veroorzaker te verhalen. De verzekeraars die de huidige regeling ondertekend hebben, beperken het maximum te verhalen bedrag tot een maximum van 500.000 euro binnen de zakelijk markt. Met het nieuwe BBr komt dit maximum te vervallen en is er dus een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Dit betekent dat het verhalen van de brandschade op bedrijven onbeperkt is.
© Thoma Groep 2018